WAŻNE KOMUNIKATY

21/10/2020

Szanowni Państwo!
Informuję, że w Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w budynku B mieszczącym się przy ul. Wiecherta w dniach 22-23 października 2020r. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie pełnić tylko jedna świetlica – nr 16. Druga pozostanie zamknięta z powodu potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID – 19.
Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w celu objęcia kwarantanną.
Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
Razem jesteśmy w stanie pokonać trudności i bezpiecznie przetrwać ten trudny czas.


image1 image1