WAŻNE KOMUNIKATY

KOMUNIKAT 5

Szanowni Państwo!
Informujemy iż do dnia 31.01.2021r stołówka w naszej szkole jest nieczynna. O terminie rozpoczęcia wydawania obiadów będziemy informować w kolejnych komunikatach

Marek Wąsik


KOMUNIKAT 4

Szanowni Państwo!
W związku z planowanym wdrożeniem od 01.12.2020r. przez Centrum Informatyczne Usług Wspólnych Olsztyna (CIUWO) kolejnej funkcjonalności w naszej szkole jaką są "ioplaty" prosimy o uzupełnienie zgód na przetwarzanie Państwa danych osobowych - uzupełniają tylko rodzice których dzieci korzystają ze stołówki szkolnej. Aplikacja "ioplaty" funkcjować będzie w ramach zintegrowanego systemu informatycznego działającego w naszej szkole.
Druk do pobrania znajduje się: Kliknij aby pobrać
Prosimy o wypełnienie dokumentu i dostarczenie do wychowawców klas lub o pozostawienie go w sekretariacie szkoły - termin doręczenia dokumentu upływa 10.11.2020r.


KOMUNIKAT 3

Szanowni Państwo!
W związku z wątpliwościami dotyczącymi przemieszczania się uczniów klas I-III do i ze szkoły przesyłamy wyjaśnienie ze strony rządowej:

Przemieszczanie się osób - Strefa czerwona - Dzieci i młodzież do 16. roku życia:
W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy. Kliknij tutaj, aby przejść do strony źródłowej

Jednocześnie z przykrością informujemy, że w związku z nieobecnością kolejnego nauczyciela nie będziemy mogli otworzyć jednej ze świetlic w budynku "b".
Prosimy o wyrozumiałość oraz przysyłanie dzieci do szkoły tuż przed lekcjami i odbiór zaraz po lekcjach. Wiemy, że to znaczne utrudnienie, ale postaramy się jak najszybciej zapewnić opiekę dzieciom zgodnie z zasadami funkcjonowania placówki.

Z poważaniem Marek Wąsik


KOMUNIKAT 2

Szanowni Państwo! Drogie dzieci!
W nawiązaniu do wystąpienia Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 23.10.2020, godz. 12.00, informuję, że od dnia 26.10.2020 do 08.11.2020, klasy IV-VIII przechodzą w tryb nauki zdalnej. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem lekcji. Przypominam, że dzieci w wielu do lat szesnastu, do godziny 16.00 nie mogą samodzielnie opuszczać miejsca zamieszkania. Uczniowie klas I-III realizują zajęcia stacjonarnie. Prosimy o systematyczne sprawdzanie ogłoszeń w dzienniku Librus, lub na stronie szkoły (sp34.olsztyn.eu). Liczymy na zrozumienie trudnej sytuacji i podporządkowanie się zaleceniom! Dbajmy o siebie i o innych!

Z życzeniami zdrowia- Marek Wąsik


KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo!
Informuję, że w Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w budynku B mieszczącym się przy ul. Wiecherta w dniach 22-23 października 2020r. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie pełnić tylko jedna świetlica – nr 16. Druga pozostanie zamknięta z powodu potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID – 19.
Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w celu objęcia kwarantanną.
Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
Razem jesteśmy w stanie pokonać trudności i bezpiecznie przetrwać ten trudny czas.


image1 image1