NABÓR SZKOŁY ŚREDNIEO przyjęciu ucznia do szkoły średniej decyduje suma punktów uzyskanych:


• za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu wskazanego przez szkołę:
cel-18pkt; bdb-17pkt; db-14pkt; dst-8pkt; dop-2pkt.
• liczba punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - konkursy/zawody - 18pkt.
• świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7pkt.
• działalność na rzecz innych (wolontariat) - 3pkt.
• wyniki egzaminu ósmoklasisty (100pkt.) wyrażone w skali procentowej z 3 zakresów:
język polski - (100%x0,35 daje 35 pkt.)
matematyka - (100%x0,35 daje 35 pkt.)
język obcy - (100%x0,30 daje 30 pkt.)


REKRUTACJA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRONY:>>>Tu kliknij<<<<

na której będzie można sprawdzać ofertę szkół i śledzić informacje dot. rekrutacji

Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół, a w szkołach dowolnej ilości klas, dokumenty składa tylko w szkole pierwszego wyboru

ADRESY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

Liceum Ogólnokształcące Nr 1
Liceum Ogólnokształcące Nr 2
Liceum Ogólnokształcące Nr 3
Liceum Ogólnokształcące Nr 4
Liceum Ogólnokształcące Nr 5
Liceum Ogólnokształcące Nr 6
Liceum Ogólnokształcące Nr 7
Liceum Ogólnokształcące Nr 9
Liceum Mistrzostwa Sportowego
Liceum Ogólnokształcące Nr 11
Liceum Ogólnokształcące Nr 12
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
Katolicki Zespół Edukacyjny
Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks

Zespół Szkół Samochodowych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
Technikum Informatyczno-Ekonomiczne Nr 9
TEB Edukacja

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

DNI OTWARTE W ZSE-H

Zapraszamy do udziału w "Dniach otwartych" w Zespole Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Olsztynie

Zachęcamy do odwiedzenia strony ZSE-H w Olsztynieimage1 image1