SKŁAD RADY RODZICÓW 2019/2020

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: Joanna Myślak - Orzechowska
Zastępca przewodniczącego: Monika Jaczewska
Skarbnik: Małgorzata Cwalina
Sekretarz: Weronika Nowakińska

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 - 30,00 zł (kolejne dziecko 10,00 zł)
Nr konta: 67 1020 3541 0000 5602 0242 4554

Zebrania Rady Rodziców:
20.11.2019 r. - godz.18:00
08.01.2020 r. - godz.18:00
04.03.2020 r. - godz.18:00
13.05.2019 r. - godz.18:00

UBEZPIECZENIE 2019/2020

  • Warianty ubeczpieczenia

  • Ubezpieczenie NNW dzieci w SP 34 w Olsztynie na rok 2019 2020

  • NNW Oswiata OWU wraz z Aneksem

  • Wzór nr 1

  • Wzór nr 2 NNW_Oswiata_oswiadczenie_przedstawiciela_ubezpieczonego_indywidualne


  • RODO
  • Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych i uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

  • image1 image1