WPŁATY NA UBEZPIECZENIE

Wpłat na ubezpieczenie uczniów prosimy dokonywać wyłącznie na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, dziecka, wybrany wariant ubezpieczenia

Nr konta do wpłaty: 67 1020 3541 0000 5602 0242 4554

SKŁAD RADY RODZICÓW 2020/2021

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: Joanna Myślak - Orzechowska
Zastępca przewodniczącego: Monika Jaczewska
Skarbnik: Małgorzata Cwalina

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 - 40,00 zł (kolejne dziecko 20,00 zł)


UBEZPIECZENIE 2020/2021

  • Informacja o wariantach ubezpieczenia

  • Ogólne warunki ubezpieczenia

  • Druk zgłoszenia szkody

  • Sposoby zgłoszenia szkody


  • RODO
  • Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych i uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

  • image1 image1