UBEZPIECZENIE 2023/2024

Dla usprawnienia procesu identyfikacji dzieci, po wyborze wariantu ubezpieczenia, wpłat prosimy dokonywać do Skarbników klasowych albo bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców. W przypadku pierwszego wariantu - Skarbnicy klasowi proszeni są o przekazanie list (zgodnie z załącznikiem) do Rady Rodziców oraz dokonanie zbiorczego przelewu należności, zgodnie z wpłatami rodziców.

W tytule przelewu KONIECZNIE prosimy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz wybrany wariant ubezpieczenia. Jeśli wpłata będzie dotyczyła drugiego bądź kolejnego dziecka, wraz z powyższymi danymi, prosimy o zaznaczenie takiej informacji.

Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01/09/2023 do 31/08/2024.

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 31/10/2023 r.

Warianty ubezpieczenia:
Wariant III - kwota 45,00 zł, drugie dziecko 43 zł, kolejne 41 zł;
Wariant VI - kwota 74,00 zł, drugie dziecko 70 zł, kolejne 67 zł;
Wariant VIII - kwota 136,00 zł, drugie dziecko 129 zł, kolejne 122 zł.

Rachunek Rady Rodziców: 67 1020 3541 0000 5602 0242 4554

 • Ogólne warunki ubezpieczenia

 • Ogólne warunki ubezpieczenia - wariant 3

 • Ogólne warunki ubezpieczenia - wariant 6

 • Ogólne warunki ubezpieczenia- - wariant 8

 • Druk zgłoszenia szkody

 • Sposoby zgłoszenia szkody


 • SKŁAD RADY RODZICÓW 2023/2024

  Skład Rady Rodziców:
  Przewodniczący: Ewelina Pocałujko
  Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Kołakowska
  Skarbnik: Joanna Śliwecka

  Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 - 40,00 zł (kolejne dziecko 20,00 zł)

  ZAKUP WYKŁADZIN

  Rada rodziców informuje iż zakupiła 2 szt. wykładzin. Wykładziny znajdują się w sali nr 10 w bud. A oraz sali nr 5 w bud B.  GALERIA ! ! !


  RODO
 • Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych i uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

 • image1 image1