Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: Alina Poziemska
Zastępca przewodniczącego: Wioletta Sołtys
Skarbnik: Edyta Zielińska
Sekretarz: Izabela Szyrwińska

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 - 30,00 zł (kolejne dziecko 10,00 zł)
Nr konta: 67 1020 3541 0000 5602 0242 4554

Zebrania Rady Rodziców:
28.11.2018 r. - godz.18:00
16.01.2019 r. - godz.18:00
27.03.2019 r. - godz.18:00
24.04.2019 r. - godz.18:00 - nie odbędzie się
24.05.2019 r. - godz.18:00

adres e-mail: rada.sp34@wp.pl

KOMUNIKAT

Informuję, iż planowane zebranie Rady Rodziców w dniu 24.04.2019 r. nie odbędzie się.
Ewa Zubalska


RODO
  • Klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych i uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie

  • image1 image1