Wpłaty za obiady - PAŹDZIERNIK 2021

Koszt obiadów w miesiącu PAŹDZIERNIK 2021 wynosi: 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł = 80,00 zł). Odpłatność za posiłki za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021 wnosi się wyłącznie na konto szkoły.
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać 24.09.2021r. - 30.09.2021r. Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. W razie odpisów za dni w których dziecko nie je obiadu poprosimy o zaznaczenie ich w tytule przelewu. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.

Nr konta 57 1020 3541 0000 5602 0291 6039 PKO BP

W tytule należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: "Opłata za obiady za PAŹDZIERNIK 2021 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

Informujemy, iż obiady po dokonaniu płatności, zostaną zakodowane na Olsztyńskiej Karcie Ucznia (w/w kartami dzieci posługują się już w bibliotece). Dziecko przychodząc na stolówkę zobowiązane jest posiadać w/w kartę - jest ona podstawą wydania posiłku. Pani Intendent nie wydaje "kartek obiadowych".


image1 image1