Wpłaty za obiady - LISTOPAD 2023

Koszt obiadów w miesiącu LISTOPAD 2023 wynosi: 120,00 zł (20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł). Odpłatność za posiłki za miesiąc LISTOPAD 2023 wnosi się wyłącznie na konto szkoły.
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać w wyznaczonych dniach tj.:26.10.2023r. - 02.11.2023r.

Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.


Nr konta 41 1030 1508 0000 0008 2305 5001 CITI BANK W tytule należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: "Opłata za obiady za LISTOPAD 2023 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

Informujemy, iż obiady po dokonaniu płatności, zostaną zakodowane na Olsztyńskiej Karcie Ucznia (w/w kartami dzieci posługują się już w bibliotece). DZIECKO PRZYCHODZĄC NA STOŁÓWKĘ ZOBOWIĄZANE JEST POSIADAĆ W/W KARTĘ - JEST ONA PODSTAWĄ WYDANIA POSIŁKU. W PRZYPADKU ODLICZEŃ OD KWOTY GŁÓWNEJ PROSZĘ O KONTAKT Z PANIĄ INTENDENT CELEM USTALENIA WYSOKOŚCI ODPISU.


image1 image1