Wpłaty za obiady - PAŹDZIERNIK

Koszt obiadów jednodaniowych w miesiącu PAŹDZIERNIK 2020 wynosi: 81,90 zł (21 dni x 3,90 zł = 81,90 zł). Odpłatność za posiłki za miesiąc PAŹDZIERNIK wnosi się wyłącznie na konto szkoły:

  • Na konto szkoły:
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać 29.09.2020r. - 02.10.2020r. Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Opłaty abonamentu przelewem dokonać można wyłącznie za pełen miesiąc. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.
Odbiór bonów obiadowych tylko za potwierdzeniem wpłaty.

Nr konta 57 1020 3541 0000 5602 0291 6039 PKO BP

W tytule należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: "Opłata za obiady za PAŹDZIERNIK 2020 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

Bony obiadowe dla uczniów klas 1-3 (korzystających ze świetlicy), będą wydawane w świetlicy na podstawie WYDRUKOWANEGO potwierdzenia przelewu. Pozostali ucznowie mogą odebrać bony obiadowe w okienku przy jadalniimage1 image1