Wpłaty za obiady - PAŹDZIERNIK 2022

Koszt obiadów w miesiącu PAŹDZIERNIK 2022 wynosi: 114,00 zł (19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł). Odpłatność za posiłki za miesiąc PAŹDZIERNIK 2022 wnosi się wyłącznie na konto szkoły.
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać w wyznaczonych dniach tj.:27.09.2022r. - 03.10.2022r.

Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.


Nr konta 57 1020 3541 0000 5602 0291 6039 PKO BP

W tytule należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: "Opłata za obiady za PAŹDZIERNIK 2022 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

Informujemy, iż obiady po dokonaniu płatności, zostaną zakodowane na Olsztyńskiej Karcie Ucznia (w/w kartami dzieci posługują się już w bibliotece). DZIECKO PRZYCHODZĄC NA STOŁÓWKĘ ZOBOWIĄZANE JEST POSIADAĆ W/W KARTĘ - JEST ONA PODSTAWĄ WYDANIA POSIŁKU. Pani Intendent nie wydaje "kartek obiadowych".


image1 image1