Wpłaty za obiady - KWIECIEŃ

Koszt obiadów w miesiącu KWIECIEŃ 2019 wynosi: (13 dni x 3,60zł) 46,80 zł. Odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej za miesiąc KWIECIEŃ wnosi się:

  • Na konto szkoły:
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać nie później niż do dnia 02.04.2019 roku, prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Opłaty abonamentu przelewem dokonać można wyłącznie za pełen miesiąc. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.
Odbiór bonów obiadowych tylko za potwierdzeniem wpłaty.

Nr konta 57 1020 3541 0000 5602 0291 6039 PKO BP

W tytule należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: "Opłata za obiady za KWIECIEŃ 2019 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

  • U Intendenta
    • 27.03.2019r. środa
    • 28.03.2019r. czwartek
    • 29.03.2019r. piątek
    • 01.04.2019r. poniedziałek
w godzinach od 6:30 do 13:00.image1 image1