Wpłaty za obiady - CZERWIEC 2021

Koszt obiadów w miesiącu CZERWIEC 2021 wynosi: 58,50 zł (15 dni x 3,90 zł = 58,50 zł). Odpłatność za posiłki za miesiąc CZERWIEC 2021 wnosi się wyłącznie na konto szkoły.
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać 31.05.2021r. - 02.06.2021r. Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Opłaty abonamentu przelewem dokonać można wyłącznie za pełen miesiąc. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.

Nr konta 57 1020 3541 0000 5602 0291 6039 PKO BP

W tytule należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: "Opłata za obiady za CZERWIEC 2021 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.


image1 image1