Świetlica
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 34
im. Józefa Malewskiego

Czynna jest w godzinach:

6.30 – 17.00Dysponujemy szatnią świetlicową, własną łazienką, plecakownią oraz trzema salami: salą zabaw, salą do cichej nauki oraz salą do spożywania posiłków, gier i zabaw stolikowych Do głównych zadań naszej świetlicy należy:


Aby ubiegać się o przyjęcie do świetlicy należy zapoznać się z Regulaminem Świetlicy oraz wypełnić Kartę przyjęcia. W przypadku odrzucenia podania z powodu braku miejsc, możliwe jest złożenie odwołania u Pana Dyrektora.image1 image1