Szkolenie dla rodziców

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Celem szkolenia jest włączenie rodziców w proces edukacji ich dzieci oraz zdobycie kompetencji cyfrowych, świadomosci z zagrożeń w sieci.
Program szkolenia:

  • zagrożenia w sieci,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • nauka z wykorzystaniem narzędzi TIK,
  • ochrona dziecka i potrzeby cyfrowe,

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W PROJEKCIE, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.
image1 image1