PROGRAMY PROJEKTY AKCJE


Narodowy Program Czytelnictwa

 • Zapytanie ofertowe

 • Opis przedmiotu zamówienia

 • Formularz oferty

 • Oświadczenie o braku powiazań kapitalowych lub osobowych

 • Wzór umowy


 • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

  O programie:

  Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

  Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

  Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

  Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

  W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

  Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 316 800 zł.

  W programie Laboratoria Przyszłości został zakupiony sprzęt i wyposażenie:

  1. Pomoce dydaktyczne do pracowni techniki, urządzenia do druku 3D oraz zajęć techniczno – sieciowych:
  – zestaw do druku 3D z laptopem i akcesoriami – zestawy mikrokontrolerów wraz ze stacją lutowniczą – zestawy narzędzi ręcznych do obróbki drewna i metali

  2. Pomoce dydaktyczne do zajęć interaktywne: – zestawy Gogli VR wraz z wirtualnym laboratorium przedmiotowym oraz treściami do realizacji zajęć i akcesoriami, - zestawy Photon: Laboratorium Przyszłości z akcesoriami, - zestawy Photon EDU z akcesoriami,

  3. Pomoce dydaktyczne do zajęć z zakresu audio/video: – zestaw mikroportów, – zestawy mikrofonów wraz z akcesoriami – aparaty cyfrowe z kamerą i akcesoriami,

  4. Zestawy klocków konstrukcyjnych.

  5. Wyposażenie do pracowni.

  Sprzęt będzie użytkowany na zajęciach matematyki, geografii, chemia, techniki, muzyki, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań.

 • ZOBACZ!!! - ROK SZKOLNY 2020/2021


 • image1 image1