Biologia

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Program szkoleń:

 • związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystywanie energii,
 • budowa i funkcjonowanie komórki,
 • systematyka,
 • ekologia,
 • organizmy roślinne,
 • organizm człowieka,
 • organizmy zwierzęce,
 • stan zdrowia i choroby,
 • budowa i funkcjonowanie ciała,
 • ewolucja życia,
 • globalne i lokalne problemy środowiska,

ZAPRASZAMY !

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.
image1 image1