Przetarg

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Przetarg 3:Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w ramach projektu Projektuję swoją przyszłość" - 2 części.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: "Projektuję swoją przyszłość" realizowanego w ramach Regiopnalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Przetarg 2:Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w ramach projektu Projektuję swoją przyszłość" - 4 części.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: "Projektuję swoją przyszłość" realizowanego w ramach Regiopnalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Przetarg 1: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie w ramach projektu Projektuję swoją przyszłość" - 5 części.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: "Projektuję swoją przyszłość" realizowanego w ramach Regiopnalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
image1 image1