Szkolenie dla rodziców

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.PROJEKTUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Już w tym roku szkolnym w naszej szkole realizowany będzie niezwykły projekt. Każdy chętny członek naszej społeczności szkolnej znajdzie w nim coś dla siebie.

Rodzice – szkolenia z zakresu unikania zagrożeń w sieci oraz wykorzystywania narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Nauczyciele – szkolenia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy z uczniami

A najważniejsze – uczniowie klas V-VII – możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych niezwykłą metodą eksperymentu w aż 4 obszarach tematycznych – chemii, fizyki, biologii i geografii oraz zajęciach rozwijających umiejętności informatyczne.


REKRUTACJA DO WSZYSTKICH DZIAŁAŃ ROZPOCZNIE SIĘ JUŻ WE WRZEŚNIU.
WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE.


CEL PROJEKTU:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywność, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 IM. Józefa Malewskiego w Olsztynie (min. 24 uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i min. 24 uczniów kompetencji informatycznych), podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u 28 nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie w pomoce dydaktyczne 4 pracowni i sprzęt TIK realizowane w okresie VIII.2018 - VII.2019.

REALIZACJA TEGO CELU NASTĄPI POPRZEZ:

  • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w obszarze nauk ścisłych,
    w dziedzinie nauk, biologii, fizyki, chemii, geografii,
  • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, - zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
  • doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania,
  • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach.
image1 image1