GRAFIK - GODZINY PRACYPOMOC MATERIALNA

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udziela pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Olsztyna w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Wnioski o stypendium szkolne należy składać do sekretariatu szkoły, w której uczeń pobiera naukę, w terminie od 1 do 15 września 2021 roku.
Zasady przyznawania stypendium i zasiłku oraz niezbędna do wypełnienia dokumentacja znajdują się w plikach poniżej.

  • INFORMACJA dla szkół 2021-2022

  • OŚWIADCZENIE o dochodach 2021-2022

  • OŚWIADCZENIE o korzystaniu z MOPS

  • OŚWIADCZENIE o przesunięciu terminu

  • Oświadczenie ogólne

  • RODO Stypendium, Zaświadczenie

  • Wniosek o STYPENDIUM szkolne 2021-2022

  • Wniosek o zasiłek szkolny 2021-2022


  • image1 image1