Szkolenie dla nauczycieli

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi
z technologii informacyjno-komunikacyjnych (e-nauczyciel)
Program szkolenia:

  • modele wykorzystania TIK w pracy z uczniami,
  • dobra praktyka wykorzystania TIK w nauczaniu,
  • przygotowania szkoleń dydaktycznych i wychowawczych z wykorzystaniem TIK,
  • narzędzia TIK i ich wykorzystanie w danej dziedzinie specjalizacji zawodowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.
image1 image1