Wpłaty za obiady - czerwiec

Koszt obiadów w miesiącu CZERWIEC 2018 wynosi: (14 dni x 3,60zł) 50,40 zł. Odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej za miesiąc CZERWIEC wnosi się:

 • Na konto szkoły:

 • Wpłat na konto szkoły należy dokonywać nie później niż do dnia 30.05.2018 roku, prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Opłaty abonamentu przelewem dokonać można wyłącznie za pełen miesiąc. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.
  Odbiór bonów obiadowych tylko za potwierdzeniem wpłaty.

  Nr konta 57 1020 3541 0000 5602 0291 6039 PKO BP

  W tytule należy podać:
  - miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
  - imię i nazwisko dziecka
  - klasa, do której uczęszcza dziecko

  Np.: "Opłata za obiady za Wrzesień 2017 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

  W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

 • U Intendenta

 • - W dniach 29.05.2018r. wtorek, 30.05.2018r. środa, 04.06.2018r. poniedziałek, 05.06.2018r. wtorek.
  w godzinach od 6:30 do 13:00.

  UCZNIOWIE SP-32 DOKONUJĄ WPŁAT W SWOJEJ SZKOLE WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ. WPŁATY NA KONTO SP-34 BĘDĄ ZWRACANE !!!


  image1 image1