Terminy wpłat za obiady

Koszt obiadów w miesiącu CZERWCU 2017 wynosi: 13 dni x 3,60 zł = 46,80 zł Odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej za miesiąc CZERWIEC wnosi się:

 • Na konto szkoły:

 • Wpłat na konto szkoły należy dokonywać nie później niż do dnia 01 CZERWCA 2017 roku, prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Opłaty abonamentu przelewem dokonać można wyłącznie za pełen miesiąc. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.

  Nr konta 49 1030 1218 0000 0000 9040 6035 Bank Citi Handlowy

  W tytule należy podać:
  - miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
  - imię i nazwisko dziecka
  - klasa, do której uczęszcza dziecko

  Np.: "Opłata za obiady za MAJ 2017 r., Tomasz Malikowski, kl. IV C."

  W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

 • U Intendenta

 • - W dniach 29.05. - 31.05.2017r. oraz 01.06. - 02.06.2017r.
  w godzinach od 6:30 do 13:00.

  UCZNIOWIE SP-32 DOKONUJĄ WPŁAT W SWOJEJ SZKOLE WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ. WPŁATY NA KONTO SP-34 BĘDĄ ZWRACANE !!!


  image1 image1