Świetlica


Świetlica Szkoły Podstawowej nr 34
im. Józefa Malewskiego
przeznaczona jest dla uczniów klas I - III.

Czynna jest w godzinach:

6.30 – 17.00Dysponujemy szatnią świetlicową, własną łazienką, plecakownią oraz trzema salami: salą zabaw, salą do cichej nauki oraz salą do spożywania posiłków, gier i zabaw stolikowych Do głównych zadań naszej świetlicy należy:


Aby ubiegać się o przyjęcie do świetlicy należy zapoznać się z Regulaminem Świetlicy oraz wypełnić Kartę przyjęcia. W przypadku odrzucenia podania z powodu braku miejsc, możliwe jest złożenie odwołania u Pana Dyrektora.INFORMACJE DLA RODZICÓW

Prosimy o przynoszenie wyprawki do świetlicy szkolnej:

• ryza papieru ksero
• 2 bloki techniczne białe A4
• 2 bloki techniczne kolorowe A4
• 2 bloki rysunkowe kolorowe A4
• kredki bambino lub ołówkowe
• 4 ręczniki papierowe

Przypominamy o wpłatach na dobrowolny fundusz świetlicowy - 40 zł za półrocze. Pieniądze przeznaczane są na: wodę do picia dla dzieci, toner do drukarki (na dyplomy, kolorowanki), materiały do zajęć (kleje, nożyczki, taśmy itp), nagrody na konkursy, słodycze i inne materiały potrzebne do zorganizowania imprez świetlicowych (pasowanie na świetliczaka, dzień chłopaka, dzień dziecka, dzień kobiet itp.), drobne upominki dla dzieci z okazji mikołajek, Wielkanocy, nowe zabawki, dekoracje, sprzęt i wiele innych drobnych rzeczy.

Jeśli ktoś nie może wpłacić 40 zł., przyjmiemy każdą mniejszą kwotę. Chcielibyśmy, aby większość rodziców dokonała wpłat, ponieważ z zebranych funduszy korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy.
Rada Świetlicy
image1 image1