Terminarz zebrań


Terminy zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017

klasy IV-VI

 

1.    14.09.2016r.- zebranie informacyjno- organizacyjne (należy omówić regulaminy oceniania, kryteria ocen, propozycje tematyki na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, prawa i obowiązki ucznia, organizację roku szkolnego 2016/2017, kalendarz roku szkolnego 2016/17, dodatkowe dni wolne, wybrać lub uzupełnić trójki klasowe oraz przedstawiciela  do Rady Rodziców w tajnym głosowaniu).

2.    9. 11. 2016r.- zebranie z wychowawcą oraz możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami.

3.    14.12.2016r.- zebranie z wychowawcą, na którym będą podane propozycje ocen śródrocznych ze wszystkich przedmiotów  i z zachowania oraz możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami.

4.    18.01.2017r.- zebranie podsumowujące oceny śródroczne.

5.    15.03.2017r.- zebranie z wychowawcą oraz możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami.

6.    24.05.2017r.- zebranie z wychowawcą, na którym będą podane propozycje ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów  i z zachowania oraz możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami.

 

Przydział sal na zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017

Godzina 17.00

Klasa

wychowawca

sala

4a

R. Batożyński

23

4b

A. Czarnecka

14

4c

M. Bociej

25

4d

I. Rafalska

21

4e

M. Rzeźnik

16

4f

G. Kamiński

17

4g

A. Sokołowska

12

4h

A. Zuba

15

4i

A. Wziątek

5

klasa

wychowawca

sala

5a

M. Obiedziński

6

5b

J. Wyrzykowska

28

5c

M. Masiulaniec

13

5d

D. Tyborowski

24

5e

U. Mikulak

22

5f

D. Zalewska

27

 

Godzina 18.00

klasa

wychowawca

sala

6a

B. Wiśniewska- Sielaszuk

18

6b

I. Niedźwiedzka

14

6c

E. Witkowska

16

6d

M. Prusinowska

7

6e

D. Kołtko

15

6f

J. Jegliński

12

6g

B. Makowska

21

6h

W. Wąsowicz

25

6i

E. Latosińska

13image1 image1