• NNW Oświata OWU
 • NNW Oświata zgłoszenie szkody - sposoby
 • NNW Oświata zgłoszenie szkody - WNIOSEK • Ubezpieczenie NNW

  Ubezpieczenie NNW zawarto z towarzystwem ubezpieczeniowym Gothaer

  Składka wynosi:

 • Wariant I: 37 zł (za pierwsze dziecko); 18,50 zł (za każde kolejne w SP34)
 • Wariant II: (rozszerzony o uprawianie sportu) – 55,50 zł (za pierwsze dziecko) ; 27,75 zł (za każde kolejne w SP34)


 • Informacje i OWU na stronie ubezpieczyciela (link: GOTHAER)
  Składki zbierane będą na zebraniach z rodzicami 14/15.09.2016 r.

  (zakres ubezpieczenia)

  (definicja sportu wyczynowego GOTHAER)


  image1 image1