Zasady rekrutacji


NABÓR DO KLAS I 2017/2018 NA WOLNE MIEJSCAPostępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klasy pierwszej dla kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego.

UWAGA!!! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE TYLKO W FORMIE PAPIEROWEJ - DRUKI DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE LUB NA STRONIE SZKOŁY W ZAŁĄCZNIKACH.a) od dnia 05.06.2017r. do dnia 08.06.2017r. do godz.15.00 - składanie wniosków - o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami - dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów :

 • zał. 1 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej;
 • zał. 2 Oświadczenie rodziców, że kandydat zamieszkuje stale w Gminie Olsztyn;
 • zał. 3 Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole;
 • zał. 4 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły;

 • b) 13.06.2017r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  c) od 13.06.2017r. do 19.06.2017r. - potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia

 • zał. 5 Oświadczenie woli przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej.

 • d) 22.06.2017r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  ZAPRASZAMY!!!

  image1 image1